Får

På Äleberg huserar en liten flock ekologiska finullsfår med olika färger(vitt, brunt och svart) och teckningar, bestående av 38 tackor med sociala Annuska i spetsen, och baggarna Runar och Ylle (suffolk), -100+100kg kärlek. =) Och förstås, ett varierande antal lamm.

Våra får ger inte bara gott kött och mjuka skinn, de håller även effektivt borta sly på markerna och producerat bästa tänkbara gödsel till odlingarna. De är sociala, livliga, och nyfikna, därtill envisa och många gånger betydligt mer intelligenta än de ser ut. (vilket ibland är en nackdel. T.ex. när de ideligen hittar nya strategier för att rymma ur hagen...)

Att det blev just finullsfår var en ren slump: i slutet av mars 2008 fick jag frågan om jag ville ha två flasklamm. Och vem kan tacka nej till det?! Lammen, Tekla (Som var ledartacka fram till våren 2014 då hon fick tas bort i trumsjuka) vägde 1,8kg och Maräng (som tyvärr fick avlivas p.g.a. lamningskomplikationer i april 2011) vägde bara 1,3kg och saknade sugreflex. Men kärlek, värme (de bodde i ett kompostgaller i köket...) och mat varannan timme dygnet runt tog de sig bra och blev både fina och trevliga! Till hösten utökade vi flocken med ytterligare två tackor och en bagge, och på den vägen var det.
Våra får går på lösdrift och kan året runt gå ut i stora, kuperade hagar när helst det vill.Detta ger friska får med få hälsoproblem och komplikationer vid lamning. Finullsfåren är väldigt fertila (första-lammare får 1-2 lamm, erfarna tackor i genomsnitt 3 lamm, men upp till 5 lamm har förekommit!) och är fantastiska mammor!
 Vi är EU-ekologiska och fåren lever så gott som uteslutande på egenskördat hö och ensilage. Trots frånvaron av kraftfoder växer våra lamm bra och får i regel bra klassning på slakteriet! Får är fantastiska djur!

HÄR hittar du alla blogginlägg om fåren!