fredag, mars 23, 2012

Lammning 2012

Nu har det gått några dagar sedan sista lammet såg dagens ljus, och det känns som om det är dax att summera årets lammning!

2 tackor gick tomma, det var färre än vi räknat med då baggarna pga rådande omständigheter bara gick med tackorna i 3 respektive 4 veckor.

Resterande 27 tackor fick totalt 58 lamm (vilket ger ett genomsnitt på 2,15 lamm per tacka vilket känns ganska bra ändå då hela 15 av dem var förstföderskor... (förstföderskornas snitt blev 1,93 och omföderskornas 2,41) Det blev glädjande nog inga månglingar i år, utan det föddes max 3 lamm per tacka. Skönt, 3 lamm klarar de i regel själva, det är värre med 4 eller 5...

Vad gäller komplikationer, så har vi förlorat 4 lamm. Ett dödfött, ett dog under förlossningen (felläge), en var mycket liten och dog efter ca 18 timmar och ytterligare en fick avlivas pga sned rygg. Det ger en dödlighet på knappt 7 % så här långt, och det är BRA, (även om jag själv hade föredragit 0% förstås...) Hos finull är det vanligt och anses av många normalt, med så mycket som 20% dödlighet...

Fellägen har vi haft en hel drös, och i ett fall krävdes veterinärhjälp, men resten har jag löst själv. Mina erfarenheter inom det här området har ökat väldigt då jag fått många tillfällen att "träna" i år, och det känns ju bra i alla fall! ;-) Lägg där till en kvarbliven efterbörd och några fall av diare'e hos tackorna (troligtvis beroende på parasiter trots att vi nollande på senaste träckprovet: problemen avhjälptes nämligen med avmaskning.) så har vi nog lyckas sammanfatta alla svårigheter så här långt.

Vi hade räknat med avsevärt mer bruna lamm, med brun bagge, flera bruna tackor och en hel hög svarta tackor som bar på brunt, men i verkligheten blev det mest... vitt. som alltid. =/ Sex bruna blev det till slut, tre av varje kön. Tackorna och den bagge som har minst släktskap med våra övriga tackor, kommer sparas. Även en del svarta tackor kommer sparas och ersätta en del äldre tackor som inte riktigt "håller måttet"...

Tidigare års lammningar hittar du här:
2011
2010

Inga kommentarer: